Primaria Sipote

A+ R A-

harta Pe teritoriul comunei se afla  6 sate: Şipote,  Iazu Nou, Chişcăreni, Mitoc, Hălceni, Iazu Vechi  
   Comuna se intinde pe  8962 ha  avand o populatie de  5312 locuitori. Numarul gospodariilor este de  1813, al locuintelor de 1907 .
Pe raza comunei isi desfasoara activitatea 7 scoli, 7 gradinite.
Din punct de vedere administrativ comuna are o conducere formata din:  Primar Puiu Constantin , Viceprimar Prăjanu Ioan , Secretar cu delegatie Ursu Mariana .
   Activitati specifice zonei: agricultură, Industrie uşoară, prestări servicii către populaţie, comerţ, prelucrarea laptelui.
  Facilitati investitorilor: terenuri agricole, utilităţi edilitar gospodăreşti ( apă, canalizare ), acces la drum european şi judeţean, forţă de muncă calificată, acces la internet, televiziune prin cablu.
   Proiecte de investitii: Construire şi modernizare piaţă agroalimentară şi obor de animale ,  modernizare drumuri prin asfaltare , realizare pistă de bicilişti , reparaţii capitale la două unităţi social-culturale, cămin cultural Hălceni şi Iazu Vechi . 

 

Citeşte mai mult...

Anunturi

big mol->Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante (Inspector, Consilier Clasa I, Debutant):

                            - Proces verbal de afisare a rezultatelor privind selectia

                             dosarelor la concursul din 21.04.2023 - pt. descarcare, click AICI!

                              - Anunt concurs din 15.03.2023 - pentru descarcare, click AICI!

                             - Proces verbal de afisare - pentru descarcare, click AICI!

                             - Formular inscriere concurs - pentru descarcare, click AICI!

-> Anunt privind  obligativitatea declararii la Primarie a sistemelor individuale autorizate pentru colectarea si

epuararea apelor uzate - pentru descarcare anunt format PDF , click AICI!

                                  - pentru descarcare formular de inscriere in registru, click AICI!

                                 - pentru descarcare formular de inscriere, click AICI!

-> Anunt concurs de promovare in clasa a unui functionar public

-> Publicatie casatorie Zaharia Ionut-Daniel si Puiu Stefana

-> Anunt de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  unui post contractual de execuţie vacant:

    consilier juridic în subordinea primarului - studii superioare, treapta profesională I A    - studii superioare, treapta profesională I A

-> MESAJ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA COLECTAREA SELECTIVA SI INTERZICEREA

    INCENDIERII, INGROPARII SAU ABANDONARII DESEURILOR

-> Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

->Anunt de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector, clasa I,

   GRAD PROFESIONAL ASISTENT IN CADRUL COMNPARTIMENTULUI FOND FUNCIAR, CADASTRU SI TOPOMETRIE

              Proces verbal privind rezultatul selectiei dosarului pt ocuparea functiei de Inspector ,Cl.I

-> Incheiere nr.21/15.10.202 a Judecatoriei Harlau in dosarul privind validarea alegerii

   Primarului urmare a Scrutinului din data de 27 septembrie 2020

-> Proces verbal rezultat proba scrisa la examenul de promovare in treapta superioara

-> Proces verbal selectie dosare de inscriere la examenul de promovare in treapta superioara

->Publicatie de casatorie Macarie-Cadere Ioan- Gabriel si Turcanu Cristina-Petronela

-> Publicatie de casatorie Stanciu Ciprian si Munteanu Marcela

-> Anunt organizare examen de promovare in treapta profesionala

-> Publicatie de casatorie Scutaru Mihaita-Alin si Daniliuc Nicoleta-Diana

- > Anunt de licitatie privind vanzarea a 3 apartamente impreuna cu cotele indivize teren

    si cotele parte teren intravilan, evidentiate in inventarul dom. privat al Com.Sipote

                         -> Proces verbal deschidere oferte in cadrul licitatiei de vanzare apartamente

                         -> Proces verbal de negociere o ofertei depuse privind vanzarea apartamentului nr.3-C1-U3

                          ->Raport de evaluare apartament nr.2 - 64.99 mp

                          ->Raport de evaluare apartament nr.3 - 64.84 mpRaport de evaluare apartament nr.3 - 64.84 mp

                          ->Raport de evaluare apartament nr.4 - 64.99 mp

                         ->HCL 85/10.07.2020 privind vanzarea prin licitatie publica a ap. nr.2,3 si 4

- > Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a taxelor

speciale pentru anul 2021

-> Proces verbal privind concesionarea pasunilor din domeniul public al U.A.T. Com. Sipote

prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis -28.04.2020

 

-> ANUNT PRIVIND MASURILE LUATE DE PRIMARIA COMUNEI SIPOTE IN VEDEREA 

    PROTEJARII POPULATIEI DE INFECTAREA CU VIRUSUL COVID-19

-> Anunt privind concesionarea prin licitatie publica deschisa cu oferta in plic inchis

   a pasunii comunale in suprafata de 118.72 Ha

 

->Anunt sedinta consiliu in data de 30 ianuarie 2020

->Anunt Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru anul 2019

->Publicatie de casatorie Ciocarlea Petru-Valentin si Botez Gabriela-Madalina

->Anunt de comunicare a rezultatului in urma sustinerii interviului de promovare pe functia de secretar general

->Anunt de comunicare a rezultatului in urma sustinerii probei scrise la concursul de promovare pe functia de secretar general

->Proces verbal - selectie dosare de inscriere la concursul de promovare pt ocuparea functiei publice

de conducere de secretar general al comunei

->Anunt sedinta consiliu in data de 28 noiembrie 2019

->Bibliografie concurs de promovare pe funcția publica de conducere de secretar general al Comunei Sipote

->Anunț organizare concurs de promovare pe funcția publica de conducere de secretar general al Comunei Sipote

->Publicatie privind delimitarea, numerotarea si sediile sectiilor de votare din Com. Sipote, Jud. Iasi,

organizata in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2019

->Monitorul Oficial Local al Comunei Sipote pentru anul 2020

->Anunt propunere spre dezbatere publica Regulament de organizare si functionare a CL Sipote

->Anunt propunere spre dezbatere publica modificare tarif colectare deseuri menajere si similare

->Anunt public - proces verbal afisare anunt convocator sedinta ordinara in data de 29.07.2019

->Anunt convocator al Consiliului Local Sipote in sedinta ordinara in data de 29.07.2019

->Anunt convocare la sedinta comisiilor de specialitate din 25.07.2019

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi negociere

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi et I

->Anunt si proces verbal licitatie concesionare iaz zugravi et II

->Anunt public - solicitare acord mediu "Extindere canalizare in Com Sipote"

->Anunt proiect impozite si taxe locale 2020

->Anunt buget venituri si cheltuieli 2019

->Anunt Concesionare Iaz Zugravi , Studiu de oportunitare Concesionare Iaz Zugravi , Regulament organizare licitatie Iaz Zugravi

->Anunt achizitionare servicii supraveghere

->Anunt diriginte santier canalizare

->Anunt dezbatere publica

->REGULAMENT DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE AL COMUNEI SIPOTE

->Plan tarifar aferent proiectului "Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Iasi"

->Raport privind stadiul implemnetarii Strategiei nationale Anticorupție SNA 2016 -2020 la nivelul UAT Șipote

->RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI SIPOTE PENTRU PERIOADA 01.01.2018 - 31.12.2018

->Selectie dosare examen 16.01.2019

->Anunt proba scrisa, interviu , rezultat finat examen , muncitor compartiment gospodarie comunala

->Anunt proba scrisa , interviu si rezultat final examen Inspector clasa I, grad profesional asistent compartiment cadastru si topometrie

->Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018

->Raport de evaluare a implementării Legii nr 544 din 2001 pe anul 2018

->Anunt selectie dosare ocupare post muncitor compartiment gospodarie comunala

 

poca banner mai

 

PROGRAM AUDIENTE

  • Primar Puiu Constantin

Luni orele 8.00 -12.00

  • Viceprimar Prăjanu Ioan

Marti orele 8.00 - 12.00

  • Secretar cu delegatie Ursu Mariana

Miercuri orele 9.00 -13.00

Programul cu publicul

  • Luni - 8.30 - 12,00
  • Marti - 8.30 - 12,00
  • Miercuri - 8.30 – 12,00
  • Joi - 8.30 – 12,00
  • Vineri – Nu se lucrează cu publicul
  • Sambata, Duminica- liber

Sondaj

Aveti incredere in primarul dvs?