Primaria Sipote

A+ R A-

Rapoarte activitate consilieri locali 2011

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

       JUDEŢUL IAŞI

RAPORT DE ACTIVITATE   PE ANUL 201
  CONSILIER LOCAL DANILIUC COSTICĂ


                 Subsemnatul Daniliuc Costică , consilier local reales din partea Partidului Social Democrat în cadrul Consiliului Local Şipote , mi- am desfăşurat activitatea atat sub forma instituţionalizată a şedinţelor de consiliu cat si prin participarea la intalniri cu cetăţenii, prin analiza activităţii Primăriei .

                         Din anul 2008 , conform HCL de declararea legal constituită a Consiliului Local Şipote, sunt casier în comisia de Buget , finanţe , control, administrrea domeniului public şi privat , studii , strategii şi prognoze ;

                           Din anul 2010 , conform hotarării de consiliu local sunt membru în comisia de evaluare a ofertelor conform HG 34/2006 actualizată ;

                           Anul 2012 este al patrulea an de activitate şi cuprinde :

-       Iniţierea împreună cu alţi colegi consilieri a HCL pe teme de buget finanţe, cu caracter administrativ si social ;

-       Participarea la toate şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului Local Şipote;

-       Urmărirea stadiului lucrărilor privind igienizarea unor instituţii de invăţămant;

-       Întalniri şi dezbateri cu cetăţenii comunei Şipote pe teme administrative de interes local .

               Doresc să subliniez faptul că atat în şedinţele de consiliu cat si in cele de comisii am incercat sa-mi formulez opiniile faţă de conţinutul proiectelor în principal prin prisma necesităţii şi utilităţii acestora în domeniul administrativ şi mai puţin pe baza unor considerente politice .

                 În cazul dezbaterilor am intervenit cu observaţii ori de cate ori am considerat ca acestea pot aduce o imbunatatire a proiectelor de hotarari . Nu am avut nicio reţinere in a- mi exprima punctul de vedere dar in acelasi timp am ascultat cu atentie si punctele de vedere a colegilor consilieri .

                 Atunci , cand nu am reuşit să conving , am votat impotrivă sau m-am abţinut la proiectele de hotarari unde am considerat ca , cel putin prin continut sau articol sunt abateri de la lege , sau repartizarea banului public s-a facut fără o justificare temeinică.

                        
                  Consilier local

                                           Daniliuc Costică


CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

               JUDEŢUL IAŞI

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE   PE ANUL 2011

CONSILIER LOCAL   PUIU VIORICA

 

               Mă numesc Puiu Viorica şi am fost ales consilier local la alegerile locale din data de 01.06.2008 pe listele Partidului Social Democrat .

                De la alegeri şi pana in prezent, mentionez ca am participat la aproape toate şedinţele ordinare , extraordinare preum şi la cele din cadrul comisiilor de specialiatte din care fac parte ale Consiliului Local Şipote în calitate de preşedinte al comisiei de prognoze , economic – sociale , buget , finanţe, industrie , agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerţ, IMM-uri , unde am avut mai multe luări de cuvant .

               Am fost de mai multe ori pe sectorul de care răspund , ocazie cu care am avut mai multe discuţii cu cetăţenii , cărora le-am ascultat opiniile , propunerile şi sugestiile pe care le-am prezentat în cadrul şedinţelor de consiliu local , care in majoritatea cazurilor au fost rezolvate , intervenind ulterior in favoarea concretizarii iniţiativelor cetăţeneşti sub forma unor hotarări ale Consiliului Local Şipote .Acolo unde a fost posibil am ajutat la rezolvarea imediată a problemelor, iar acolo unde acest lucru nu a fost posibil am transmis problemele factorilor de răspundere

             Din anul 2009 sunt membru in comisia de evaluare a ofertelor conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de lucrări, produse, servicii .

               Ţin sa va informez ca atat in şedinţele de consiliu cat şi in cele de comisii am incercat sa-mi fomulez opiniile faţă de conţinutul proiectelor în principal prin prisma necesităţii şi utilităţii acestora în domeniul administrativ   şi mai puţin pe baza unor considerente politice .

               Am participat la toate acţiunile organizate de executiv cu ocazia diferitelor sărbători, fiind şi cadru didactic si Director la Şcoala Iazu Nou .

               Activitatea politică , este şi ea o component de bază a activităţii de consilier . De foarte multe ori , este adevărat această latură a muncii unui consilier se consider subsumată activităţii de partid . Un consilier este ales pe liste de partid şi are obligaţia de a susţien programul din oferta electoralaă a partidului care l-a susţinut. Dar dincolo de acest lucru , o dată ales, el are obligaţia de a proteja interesele cetăţenilor din comunitatea în cate trăieşte .

               Pe viitor , mi-aş dori , ca activitatea consilierului să fie doar în folosul cetăţenilor şi nu monopolizarea discuţiilor din plenul acestuia de anumiţi consilieri , care doresc politizarea acestuia .

 

 

 CONSILIER LOCAL ,

                                                     PUIU VIORICA

                                          

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

           JUDEŢUL IAŞI

RAPORT DE ACTIVITATE   PE ANUL 2011

CONSILIER LOCAL   BROŞTEANU OCTAV


                 Mă numesc Broşteanu Octav   şi am fost reales consilier local la alegerile locale din data de 01.06.2008 pe listele Partidului Social Democrat , cu menţiunea că sunt membru al acestui partid din anul 1994.

               De-a lungul mandatelor mele am avut iniţiative legislative pozitive în favoarea comunităţii mele şi a grupului de alegători pe care îl reprezint cu cinste şi mândrie .

                De la alegeri şi pana in prezent, mentionez ca am participat la toate şedinţele ordinare , extraordinare precum şi la cele din cadrul comisiilor de specialialitate ale Consiliului Local Şipote , unde am avut mai multe luări de cuvant , fiind şi membru al acestei comisii .

                 Din anul 2004 fac parte din Comisia de fond funciar, unde de nenumărate ori m-am deplasat impreună cu restul membrilor comisiei de fond funciar la diferite măsurători sau problem de litigii apărute între diferiţi cetăţeni din comunitate .

               Cu ocazia unor neînţelegeri dintre cetăţeni , am fost împreună cu primarul , viceprimarul şi alţi consilieri pentru a media şi lămuri acele aspect constatate .

           Am fost de foarte multe ori pe sectorul care răspund , ocazie cu care nam avut mai multe discuţii cu cetăţenii , cărora le -am ascultat opiniile , propunerile şi sugestiile pe care le-am prezentat în cadrul şedinţelor de consiliu local , care în majoritatea cazurilor au fost rezolvate .  

               Particip activ la multe activităţi de gospodărire din satul meu cum ar fi : am participat la lucrările de construcţie de la biserica , periodic , împreună cu unii cetăţeni mă ocup de înfrumuseţarea satului.

                 Şi în continuare pana la sfarsitul mandatului mă voi preocupa de bunul mers al Consiliului Local Şipote şi pentru binele cetăţenilor comunei Şipote .

                                                Consilier Local    

                                                  Brosteanu Octav

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

JUDEŢUL IAŞI

 

                     RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2011

                           CONSILIER LOCAL CHISCA MIRCEA

 

               Ca reprezentant al cetatenilor din comuna Şipote reales şi validat dupa alegerile din iunie 2008 in conformitate cu art., 52 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 şi cu Statutul aleşilor locali , activitatea mea s-a desfăşurat pe patru coordonate :

 1. a)Activitatţi desfăşurate în cadrul şedinţelor consiliului local Şipote ;
 2. b)Activităţi desfăşurate în cadrul şedinţelor pe comisii , unde sunt preşedinte în

cadrul comisiei juridice , ordine publică, drepturile omului şi libertăţii cetăţeneşti.

 1. c)Activităţi desfăşurate ca şi consilier local în mijlocul cetăţenilor
 2. d)Activităţi desfăşurate în comisia de fond funciar :

Am participat la toate şedinţele consiliului local Şipote , la toate şedinţele am luat cuvantul şi mai toate propunerile mele au fost discutate şi aprobate de plenul consiliului local Şipote .

S- au discutat şi avizat următoarele proiectele de hotarari :

 1. a)Proiect de hotarare pentru aducţiune de apa în satul Iazu Vechi;
 2. b)Proiectul de hotarare privind bugetul de stat pe anul 2011 ;
 3. c)Proiectul de hotarare privind programul de gospodarire si infrumusetare a satelor comunei Şipote in anul 2011 ;

În calitate de consilier local am avut multe intalniri cu cetatenii comunei Şipote , judetul Iasi de la care am retinut urmatoarele :

 1. a)La piaţa din comuna Şipote trebuie facut o modernizare cat mai rapida aspect pe care l- am pus in vedere executivului si deja exista un proiect de hotarare de intocmire a proiectului privind modernizarea pieţei, ulterior astepand aprobarea bugetului penaul anul 2012 cu sumele aprobate ;
 2. b)Sa se urgenteze în vederea deschiderii SC LOCAL SERVICII ŞIPOTE SRL in vederea transportarii gunoaielor şi a resturilor menajere spre prelucrare .
 3. c)R.K.la şcolile din Şipote şi Chişcăreni ;
 4. d)Infrastructura drumurilor satesti şi podurilor şi podeţelor din toatein afara satului Chişcăreni unde se află în desfăşurare construirea unui numar de podeţe mari şi mici , trebuind a fi reparate pentru a înlătura accidentele la traversare .

       Am numai cuvinte de apreciere la adresa tuturor colaboratorilor , colegi consilieri locali , primar , viceprimar şi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şipote .

       Sunt încantat de existenţa numeroaselor date şi informaţii difuzate în ziarul local „Spicul „ pe care îl apreciez ca fiind unul dintre cele mai bune surse de informare şi chiar printre cele mai complete dintre comunele judeţului Iaşi , urmand ca in cel mai scurt timp sa postăm pe site-ul primăriei http://primariasipote.ro toate documentele din fiecare compartiment , astfel respectand Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Legea 52/2003 privind transparenţa decizională .

             Am ca obiectiv în perioada imediat următoare , să conving cât mai mulţi cetăţeni să acceseze site-ul primăriei de unde pot fi informaţi prompt despre activitatea autorităţii locale ale comunei noastre .

             În concluzie pot spune că avem o serie de împliniri , dar fireşte , sunt şi unele neajunsuri , pe care va trebui să le soluţionăm în perioada următoare a mandatului nostru.

 

 

 

                                    Consilier local

                                 CHISCA MIRCEA


 

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

           JUDEŢUL IAŞI

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2011

CONSILIER LOCAL DUP CONSTANTIN

 

 

                     Subsemnatul Dup Constantin , consilier al consiliului local Şipote din partea P.S.D. Şipote , secretar in cadrul comisiei pentru sănătate, muncă, protecţie socială şi combaterea sărăciei , mentionez că în anul 2011 am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare şi am avizat proiectele de hotarare propuse de către domnul primar , cum ar fi :

         Proiect de hotarare privind bugetul local pe anul 2011 ;

Proiect de hotare privind infiintare SC LOCAL SERVICII SIPOTE SRL ;

Proiect de hotarare privind programul de infrumusetare şi gospodarire a satelor din comuna Şipote , judeţul Iaşi ;

       Proiect de hotarare privind construirea unui numar de 15 podete mari si a a unui numar de 41 podete mici pe DC Şipote – Chişcăreni – Fantanele ;

       Proiect de hotarare privind achiyitionarea unui numat de 1000 pomi (nuci) care au fost plantati pe acelasi DC ;

       Fiind salariat la Posta Romana in functia de oficiant , mă intalnesc zilnic cu cetatenii satelor , discutam problemele lor iar cele prioritare le aduc în discuţia consiliului local .

       În urma finalizării proiectului integrat cu 3 acţiuni de investiţii şi a infiinţarii SC LOCAL SERVICII ŞIPOTE SRL am avut intalniri cu cetatenii in vederea îndrumării acestora cu privire la modul de depozitare al deşeurilor menajere în cele 100 de puncte unde au fost instalate containerele .

       Am participat alături de reprezentanţii primăriei la toate activităţile culturale , sportive , de gospodărire ale comunei , implicandu-ma personal in desfasurarea acestor activitati .

         Ca locuitor al comunei Şipote , satul Chişcăreni şi consislier local in cadrul consiliului local Şipote , nu sunt mulţumit intru-totul de unele proiecte de hotarari care nu au fost duse la indeplinire , dar ma angajez ca pe viitor sa putem îndeplini cerinţele comunităţii .

 

 

CONSILIER LOCAL

DUP CONSTANTIN

 

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

             JUDEŢUL IAŞI

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2011

CONSILIER LOCAL PÎRLEA VASILE

 

         Mă numesc Pîrlea Vasile , consilier local  ales in cadrul Consiliului local Şipote din partae PSD Şipote, secretar în comisia pentru sănătate , muncă , protecţie socială şi combaterea sărăciei , am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare , în care au fost adoptate proiectele de hotarari .

       Am luat cuvantul , luand poziţie la anumite aspecte propunand amendamente la unele proiecte de hotarari .

       Am participat la dezbaterea preliminară vizand strategia de dezvoltare a comunei .

       Am participat la şedinţe cu speranţa reprezentării cetăţenilor şi societăţii civile , dezvoltand tematica analizată şi atentionand asupra reglementarilor privind legislaţia şi interesul public .

       Am participat alături de reprezentanţii primăriei la numeroase intalniri cu cetăţenii pe teme generale şi gospodăreşti , iar în particular implicandu-mă direct la îmbunătăţirea unora dintre ele , din satul Iazu Vechi cum ar fi aducţiunea de apă , care era imperios necesară pentru ridicarea nivelului de trai in acest cătun

       Pe linie agricolă , am discutat cu cetăţenii în privinţa încheierii contractelor de arendă cu asociaţiile agricole, pentru eficientizarea activităţilor agricole prin aplicarea tehnologiilor agricole eficiente, spre a se evita pierderi de producţie simultan cu făramiţarea suprafeţelor agricole ce urmează a fi exploatate .

         Cu aceste concluzii , mă angajez că pe viitor voi fi mai activ şi mă voi lupta mai mult ca să îndeplinesc toate cerinţele comunităţii care aşteaptă rezolvare .

           Acesta îmi este raportul de activitate ca şi consilier al comunei Şipote pe anul 2011 , drept pentru care îl semnez .


                                         CONSILIER LOCAL

                                           PÎRLEA VASILE

 

 

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

                 JUDEŢUL IAŞI

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011

CONSILIER LOCAL LOGOFĂTU VIOREL

 

 

             Subsemnatul Logofătu Viorel , am fost reales în anul 2008 consilier local pe listele electorale ale P.S.D., am participat la aproape toate şedinţele ordinare şi extraordinare unde am fost de acord cu majoritataea proiectelor de hotarari şi am contribuit cu priceperea şi buna mea credinţă la rezolvarea tuturor problemelor pe care ne-au fost deduse spre competenţă .

             Fac parte din Comisia juridică, ordine publică , drepturile omului şi libertăţii cetăţeneşti unde sunt secretar al acestei comisii .În satul Hălceni, unde locuiesc , mă întalnesc foarte des cu consatenii mei şi le ascult problemele apoi le aduc la cunoştinţa Consiliului local .

               Particip activ la multe activităţi de gospodărire din satul meu cum ar fi : am participat la lucrările de construcţie de la biserica , periodic , împreună cu unii cetăţeni mă ocup de înfrumuseţarea satului.

               În timpul şedinţelor am luat cuvantul , cand prin punctul meu de vedere am propus aprobarea , modificarea sau completarea proiectelor de hotarare.

               Am fost ales presedinte de şedinţe pe o perioadă de 3 luni de zile cănd şedinţele s-au desfăşurat în mod statutar.

               Am avut numeroase intalniri cu cetaţenii satului Hălceni prin prisma funcţiei mele de factor poştal unde le-am transmis cat mai explicit proiectele consiliului local , preluand de fiecare dată propunerile acestora , pe care le-am transmis consiliului local .

          M-am implicat în activităţile organizate de şcoală    şi grădiniţă atat la sarbatorile de iarnă cat şi la sfarsitul anului şcolar          

            Urmarea a activitatii mele de consilier local s-a reusit ca in anul 2011 sa se prinda in planul de dezvoltare al localitatii Şipote , iluminat public permanent si chiar sa se inceapa studiile pentru constructia unui camin cultural in satul Hălceni .

              Ca locuitor al comunei si membru al consiliului nu sunt multumit intrutotul de unele proiecte care nu au fost duse la indeplinire , dar ma angajez ca pe viitor sa putem indeplini cerintele comunitatii.

 

                                       CONSILIER LOCAL

                                       LOGOFĂTU VIOREL

                                

CONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

          JUDEŢUL IAŞI

 

RAPORT DE ACTIVITATE EPE ANUL 2011

CONSILIER LOCAL PUIU CONSTANTIN


                         Subsemnatul Puiu Constantin , consilier ales al consiliului local Şipote din partea PSD Şipote , în anul 2011 activitatea desfăşurată de mine ca şi consilier local , s-a derulat în cadrul comisiei pentru sănătate , muncă, protecţie socială şi combaterea sărăciei unde sunt preşedinte al acestei comisii .

                         În această calitate , am susţinut prin vot punctele de vedere ale mele şi ale membrilor comisiei vis – a - vis de propunerile primarului sau ale noastre .

                         În anul 2011 au fost desfăşurate şedinte ordinare şi extraordinare ale consiliului local Şipote la care am participat consecvent cu excepţia unei şedinţe cauzate de suprapunerea cu activităţi importante la locul stabil de muncă iar intervenţiile mele fie şi sub formă de interpelări la unele proiecte de hotarari au fost pe teme de interes general pe comuna dar mai ales pe sat vizând în mod special problemele din zona mea de activitatea de consilier în speţă satul Chişcăreni .

                         Am fost preşedinte de şedinţă timp de un trimestru cand de fiecare dată am parcurs tematica de la ordinea de zi, am semnat procesele verbale ale şedinţei ,am studiat proiectele de hotarari propuse , iar in comisia din care faca parte am dezbatut activ problematica supusa avizarii comisiei , solicitand in multe cazuri explicaţii , detalii de la personalul de specialitate din cadrul primăriei Şipote şi de la primar , Viceprimar(în mod special la buget 2011 ; lucrări importante de realizat din banii publici ai comunei Şipote ).

                       Ţin să aduc la cunoştinţă ca lucrarea de modernizare prin asfaltare a DC 140 Şipote – Chiscareni – Fântânele are ca termen de execuţie finală 31.03.2012 , ramanand de executat lucrarea de construire a podeţelor mari şi mici.

                       Cu aceste relatate , mă angajez că pe viitor voi rămane la fel de activ ca şi pana acum şi mă voi lupta mai mult ca să îndeplinesc cerinţele comunităţii care aşteaptă rezolvare .

                     Acesta îmi este raportul de activitate ca şi consilier al comunei Şipote pe anul 2011 , drept pentru care îl semnez .

                                           CONSILIER LOCAL,

                                           PUIU CONSTANTINCONSILIUL LOCAL ŞIPOTE

               JUDEŢUL IAŞI

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2011

CONSILIER LOCAL CORLAT PETRU


                         Subsemnatul Corlat Petru , consilier ales al consiliului local Şipote din partea PSD Şipote , în anul 2011 activitatea desfăşurată de mine ca şi consilier local , s-a derulat în cadrul comisiei am participat la toate şedinţele ordinare şi extraordinare, în care au fost adoptate , modificate , reactualizate , respinse , proiectele de hotarari .

                       În timpul şedinţelor amm luat cuvantul , când prin punctul meu de vedere am propus aprobarea , modificarea sau completarea proiectelor de hotarare .

                    Am fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni de zile cand şedinţele s-au desfaşurat în mod statutar .

                     Fiind administrator al societatii ÎI CORLAT PETRU am avut numeroase intalniti cu cetatenii din satul Şipote . şi am transmis cat mai explicit proiectele consiliului local, şi raspunzându-le de fiecare dată la întrebările pe care mi-au fost puse .

                   Am fost de acord cu marea majoritate a proiectelor de hotărâri şi am contribuit cu priceperea mea la rezolvarea tuturor problemelor care ne-au fost aduse spre competenţă .

                   Ţin să vă aduc la cunoştinţă că am numai cuvinte de apreciere la adresa tuturor colaboratorilor, colegi consilieri locali , primar , viceprimar şi funcţionarii publici din aparatul de specialaitate al primarului comunei Şipote , judeţul Iaşi.

                 Ca locuitor al comunei Şipote şi membru al consiliuli local nu sunt multumit intru-totul de unele proiecte care nu au fost duse la îndeplinire, dar mă angajez ca pe viitor să putem îndeplini cerinţele comunităţii .

 

 

                                                  CONSILIER LOCAL

                                                 CORLAT PETRU